Vi är ledande på trafikvakter i krävande miljöer

Vi är ledande på trafikvakter i krävande miljöer

Vi arbetar dygnet runt för din säkerhet

Nässelgrundet Trafikvakt AB har fler än 60 anställda trafikvakter och har många års erfarenhet av arbete på väg i krävande miljöer. Vi tillhandahåller tjänster inom avspärrningar på väg, avspärrning för sprängning, komplicerade asfaltsprojekt, events samt diverse specialprojekt där vi använder oss utav exempelvis båtar eller andra fordon.

Vi arbetar dygnet runt för din säkerhet

Nässelgrundet Trafikvakt AB har fler än 60 anställda trafikvakter och har många års erfarenhet av arbete på väg i krävande miljöer. Vi tillhandahåller tjänster inom avspärrningar på väg, avspärrning för sprängning, komplicerade asfaltsprojekt, events samt diverse specialprojekt där vi använder oss utav exempelvis båtar eller andra fordon.

Pågående projekt: Rödabergsskolan

PLATS: Upplandsgatan 102, Stockholm
BESTÄLLARE: Skanska Sverige AB
BESKRIVNING: Avspärrning med 23 trafikvakter kring område Rödabergsskolan. Utrymmning av Rödabergsskolan 700 elever görs samtidigt med våra trafikvakter.

Våra kunder