Vi är din samarbetspartner för utmanande infrastruktur

Vi är din samarbetspartner för utmanande infrastruktur

Utmanande infrastruktur är vår styrka

Nässelgrundet Anläggning AB sysselsätter ca 20 anläggare inom region Stockholm/Mälardalen. Vi har lång erfarenhet av komplicerad infrastruktur och  tillhandahåller tjänster inom anläggning samt projektledning.

Pågående projekt: Kabelschakt Bredäng

PLATS: Bredäng, Stockholm
BESTÄLLARE: Craftor AB
BESKRIVNING: Schaktning och nedläggning av 400 KV kabel för Stockholms framtida eldrift. Vi tillhandahåller anläggare och arbetsledning.

Pågående projekt
PLATS: Bredäng, Stockholm
BESTÄLLARE: Craftor AB
BESKRIVNING: Schaktning och nedläggning av 400 KV kabel för Stockholms framtida eldrift. Vi tillhandahåller anläggare och arbetsledning.